AKTÜELAslı ArslanEkonomiYAZARLAR

YA SİZİN MUTLULUK ENDEKSİNİZ KAÇ?

Merhaba Sevgili Okuyucu,

Birey olarak mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Para mutluluk getirir mi? Daha çok kazandıkça daha mutlu biri mi olursunuz? Mutlu olmak için ihtiyaç duyduğunuz unsurları, para, sağlık, güvenlik vs. gibi düşünsek ve bu unsurların tamamına yüz birim desek, para miktarı yüzdesi arttıkça diğer unsurların yüzdesi azalır mı?Azalması size mutlu eder mi? Tüm dünyada çevre kirliliği korkunç düzeye ulaşsa, denizler girilemez, hava solunamaz olsa, yeşile hasret kalsanız mesela, çevrenizdeki insanlar sefalet içinde olsa, hasta çocuklar, evsizler görseniz etrafta her gün, para miktarınız hayal edebileceğiniz en yüksek düzeyde olsa, bu durum sizi mutlu bir insan yapar mı?

Sizce dünyanın en mutlu ülkeleri hangileri, en zengin olanlar mı?

Evet mutluluğu hep parayla bağdaştırarak sordum sorularımı çünkü konumuz ekonomik mutluluk endeksi ve biliyorum ki sadece içinde ekonomi kelimesi geçtiği için bu kavram size sadece parayı çağrıştıracak. Oysa mutluluk endeksi, ekonominin topluma ve doğaya endeksli olmasını ifade ediyor.

Kalkınma iktisatçısı Richard Easterlin’in 1974 yılında yazdığı bir makalede gündeme getirdiği Ekonomik Mutluluk, Easterlin Paradoksu kuramında şöyle açıklanmıştır,  “yüksek gelir mutlulukla pozitif bir korelasyon içindedir ama uzun dönemde gelir artışı mutluluk artışına yol açmaz.”

Bu kurama gore,  daha yüksek gelir düzeyine sahip vatandaşlara sahip olan ülkeler en mutlu, düşük gelirli ülkeler de en mutsuz değil. Refah algımızı etrafımızla yaptığımız kıyas belirliyor. Yani, etrafımızdaki herkesin geliri bize göre yüksekse kendimizi fakir, düşükse varlıklı algılıyoruz. Ancak daha fazla veya daha az varlığın mutluluğun ya da mutsuzluğun nedeni olduğunu asla doğrudan doğruya söyleyemiyoruz.

Mutsuzluğa neden olan esas faktör eşitsizlik. Barınma, beslenme, sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel hak ve ihtiyaçlar arasında ciddi uçurum varsa mutsuzluk katsayımız artıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından her yıl ülkelerin mutluluk endeksi raporu hazırlanırken, kişi başına düşen gayrısafi yurt içi hasılası, sağlıklı yaşam süresi, sosyal destekler, sosyal özgürlükler, yolsuzluk rakamları, kişi başına düşen ekolojik ayak izi  gibi kriterler değerlendiriliyor.

Bu rapor sonucu gözlemliyoruz ki, geçtiğimiz 7 dönemde olduğu gibi 2020’de de İskandinav Ülkeleri zirvede yer aldılar ve en mutlu ülke Finlandiya oldu. Listenin sonuncuları ise Afganistan, Zimbabwe ve Güney Sudan oldu. Türkiye ise 153 ülke arasında bir önceki raporda 79. Sırada iken bu sene 93. Sırada yer aldı. Kişi başı gelir düzeyi 80.000-100.000 dolar civarında olan Katar da listenin sonlarında yer aldı.

Rapor, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en zengin ekonomiler değil, aksine güçlü sosyal devlet ve kurumsal desteği bulunan ülkeler olduğunu ortaya koyuyor.

Finlandiya

Finlandiya’yı listenin zirvesine çıkaran nedenler araştırıldığında, halkın sağlık sistemlerine olan güvenleri, iş ve gelirlerini kaybetseler de sağlık hizmetlerini üst kalitede edinebileceklerine olan inançları, ayrım gözetmeksizin tün vatandaşların aynı hak ve özgürlüklerden eşit şekilde faydalanabilmeleri, Fin Ruhu olarak adlandırdıkları insan ve orman arasındaki özel ilişkileri, dünyaya örnek olan ücretsiz eğitim sistemleri, geri dönüşüm uygulamaları ve doğal enerji kullanım yoğunluğu sayesinde çevre korumanın maksimum düzeyde sağlanması gibi faktörlerin bu sonucu sağladığını gösteriyor.

Anlıyoruz ki bir ülkenin ne petrol rezervi, ne fabrika sayısı, ne top tüfek sayısı o ülkenin ya da ülkeyi oluşturan bireylerin mutluluğu için birer neden.

Mutluluğunun önünde duran en önemli engel, bireye ve yaşam hakkına verilmeyen önem. Sağlıklı yaşam beklentisi, sağlık hizmetlerinin garantisi, güvenlik, eğitim, çevre koruma, sosyal destek ve özgürlük konularının göz ardı edilmesi.

Dilerim bu araştırmalar neticesinde hükümetler gelecek yıllarda, , ekonomi politikalarını sadece endüstriyel kalkınma üzerine değil sürdürülebilir bireysel mutluluk kavramı üzerine inşa ederler.

Aslı Arslan

İletişim için

Yazar: arslas01@gmail.com

Editör: editor@objedergi.com

Kaynak:

https://worldhappiness.report/ed/2020/

www.businessinsider.com.  “10 fascinating facts from a worldwide study on happiness”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu